Een numeriek bestuurde machine voor het frezen van nokken

P.W. Koumans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)698-708
TijdschriftPolytechnisch tijdschrift. Werktuigbouw
Volume31
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1976
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit