Een niewe norm toegepast op een nieuw bouwconcept - Kwaliteitscijfers en geluidweringsklasse conform NEN 1070 voor IFD-woningen in Etten Leur

G.S. Jagt, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In Etten-Leur is een IFD-project met 36 ééngezinswoningen (rijtjeswoningen) gerealiseerd dat bijzonder is vanwege het toegepaste bouwconcept (combinatie van een stalen draagconstructie en samengestelde vloeren). In dit artikel is de beoordeling van de gerealiseerde akoestische kwaliteit tussen en binnen deze woningen in het licht van de nieuwe norm NEN 1070 beschreven. Uit de beoordelingsresultaten blijkt dat de geluidwering tussen de woningen zeer goed is (kwaliteitscijfer 1 op een schaal van 5). Geluiden uit de buurwoning zijn in de beoordeelde woning niet of nauwelijks hoorbaar. De geluidwering binnen de woning is als voldoende te kwalificeren (gemiddeld kwaliteitscijfer 3). _
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)13-18
Aantal pagina's6
TijdschriftBouwfysica
Volume12
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit