Een nieuwe kijk op aarding nodig

P.C.T. Laan, van der, A.P.J. Deursen, van, M.A. Houten, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

3 Downloads (Pure)

Samenvatting

Traditionally grounding had to divert lightning currents, and had to provide safety for personnel. At present grounding is increasingly required to also safeguard sensitive electronic instrumentation. To meet this new additional requirement we have to reconsider the fundamental nature of grounding. As a result we criticize ‘ideal’ and ‘clean’ grounds, the special role of Mother Earth and single-point grounding. The positive outcome is that it has become clear how to design a grounding system with a high level of protection.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1105-1113
TijdschriftElektrotechniek
Volume66
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Een nieuwe kijk op aarding nodig'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit