Een nieuw toepassingsgebied voor dual-fuel motoren

D.J.W.M. Evers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

33 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)w137-w138
TijdschriftDe Ingenieur
Volume77
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit