Een model voor variatie-zoekend ruimtelijk keuzegedrag

A.W.J. Borgers, R.E.C.M. vd Heijden, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-20
Aantal pagina's9
TijdschriftPlanning : Methodiek en Toepassing
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit