Een methode voor personeelsplanning

E. vd Beek, C.J. Verhoeven, K. Waij, de

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

196 Downloads (Pure)

Samenvatting

INleiding In diverse organisaties (bedrijven, overheidsinstellingen, etc.) wordt meer en meer aandacht besteed aan personeelsplanning. Deze speelt zich af in verschillende sectoren (beleidsafdeling, personeelsafdeling) en op verschillende niveau's binnen en rond de organisatie zoals in het overleg in de ondernemingsraad en op bedrijfstakniveau. Ret begrip personeelsplanning krijgt daarbij steeds een andere inhoud welke afhankelijk is van de aspecten die extra benadrukt worden. Wij wullen in het vervolg van dit artikel nader op deze aspecten ingaan. Ret zal duidelijk zijn dat de aard van het planningsproces voor kleinere bedrijven volledig anders is dan voor grotere ondernemingen; met name de complexiteit van de organisatie is in deze van groot belang. Wij proberen in dit artikel een nadere uiteenzetting te geven van het personeelsplanningsproces en beschrijven een systeem dat een waardevol hulpmiddel kan zijn bij de beleidsbepaling met betrekking tot enige nader te noemen aspecten van personeelsplanning. Wij richten ons daarbij op organisaties welke gekenmerkt worden door een gestructureerde rangs- en/of functieopbouw. Onze gedachten gaan dan uit naar ondernemingen en overheidsorganisaties van grote en middelgrote omvang. In par. 2 wordt een beschrijving gegeven van het personeelsplanningsproces met zijn diverse facetten. Daarna voIgt in par. 3 een toelichting op het ontwikkelde programmasysteem FORMASY waarmee beleidsvarianten kunnen worden gesimuleerd. In par. 4 worden enige resultaten gepresenteerd die met dit systeem werden bereikt aan de hand van een voorbeeld van toepassing bij een overheidsorganisatie. In de laatste paragraaf worden enige opmerkingen gemaakt ten aanzien van de voordelen van een integrale benadering van de personeelsplanning met FORMASY en de plaats van dit systeem in het planningsproces. Onze dank gaat uit naar de heren R.W. van Gent, A. Ouwens en G.A. Smith (bureau personeelsplannen van de Hoofddirectie van Rijkswaterstaat) voor de samenwerking en stimulerende opmerkingen die ertoe hebben bijgedragen het programmasysteem uit te testen en te verbeteren. Verder willen wij de leden bedanken van de interafdelingswerkgroep aan de Technische Hogeschool Eindhoven, welke zich bezig houdt met etsoneelsplanningsproblemen, voor de bijdragen die zij leveren aan de ontwikkeling van personeelsplanningsmethoden.
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Hogeschool Eindhoven
Aantal pagina's15
StatusGepubliceerd - 1978

Publicatie series

NaamMemorandum COSOR
Volume7801
ISSN van geprinte versie0926-4493

Citeer dit