Een methode voor personeelsplanning

E. vd Beek, C.J. Verhoeven, K. Waij, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)152-159
Aantal pagina's8
TijdschriftPersoneelbeleid
Volume14
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit