Een methode voor het controleren van de evolvente tandvorm

W. Hoevelaak, van, E.T.W. Zweekhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

211 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-17
TijdschriftMetaalbewerking
Volume30
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit