Een metaalkundige visie op de mechanische eigenschappen van keramische materialen

J.A. Klostermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)42-50
TijdschriftDe constructeur
Volume26
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 1987
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit