Een meetmicroscoop voor bescheiden eisen

J. Koning

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  42 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)233-234
  TijdschriftMetaalbewerking
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusGepubliceerd - 1964

  Citeer dit