Een mathematisch model voor verdringerpompen en -motoren

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)38-46
  TijdschriftJournal of the Japan Oil Hydraulics Association
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1962

  Citeer dit