Een hydraulische excitator voor het dynamisch onderzoek van gereedschapswerktuigen

C. Beer, de, A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

44 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)107-108
TijdschriftMetaalbewerking
Volume31
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit