Een huis met een jas

G. Lindner, T. Dill

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

111 Downloads (Pure)

Samenvatting

A summery of the energy and sustainability concepts underlying the KasCo (glass envelope) innovative and integral housing design and development.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-24
Aantal pagina's1
TijdschriftBouwtotaal
Nummer van het tijdschriftapril 2014
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit