Een geluidsspectroscoop met elektronische aftasting

D.J.H. Admiraal

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)360-367
  TijdschriftPhilips Technisch Tijdschrift
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift12
  StatusGepubliceerd - 1959

  Citeer dit