Een gebruikersgericht onderzoek naar relationele database management systemen

F. Remmen, F.J. Heemstra, J.G.M. Heijst, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

62 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)956-963
TijdschriftInformatie
Volume27
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit