Een escaperoom gebaseerd op stereoisomerie: gamification meets samenvattingsles

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)210-211
  Aantal pagina's2
  TijdschriftNVOX : Tijdschrift voor Natuurwetenschap op School
  Volume43
  Nummer van het tijdschriftapril
  StatusGepubliceerd - apr 2018

  Citeer dit