Een elementair bewijs voor $ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2} dx = \sqrt{2\pi} $

A.J. Bosch

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)210-211
TijdschriftNieuw Tijdschrift voor Wiskunde
Volume64 (76/77)
StatusGepubliceerd - 1977

Citeer dit