Een dynamometer voor horizontaal vlakslijpen

H.J. Klerk, de, E.T.W. Zweekhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)137-138
TijdschriftMetaalbewerking
Volume30
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit