Een blik in de getaltheorie

J.H. van Lint

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

81 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieZwolle
UitgeverijTjeenk Willink
Aantal pagina's14
StatusGepubliceerd - 1959

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 20 november 1959

Citeer dit