Een bedrijfskundig model voor de analyse van informatiestromen

J.J.A. Bakker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  429 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)34-44
  TijdschriftInformatie
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit