Editorial to the special section on misuse and abuse of interactive technologies

C. Bartneck, S. Brahnam, A. De Angeli, C. Pelachaud

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)397-402
  TijdschriftInteraction Studies
  Volume9
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Editorial to the special section on misuse and abuse of interactive technologies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit