Editorial : special issue toward a control theory for networks

S. Roy, A. Saberi, A.A. Stoorvogel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)897-
Aantal pagina's1
TijdschriftInternational Journal of Robust and Nonlinear Control
Volume17
Nummer van het tijdschrift10-11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Editorial : special issue toward a control theory for networks'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit