Editorial special issue on assumptions about the concept of childhood and the roles of children in design

Tilde Bekker (Corresponding author), Wolmet Barendregt, Helle Marie Skovbjerg, Monica Landoni, Emma Nicol, Elisa Rubegni

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)89-92
Aantal pagina's4
TijdschriftInternational Journal of Child-Computer Interaction
Volume19
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2019

Citeer dit