Editorial special issue: advanced manufacturing and materials for inovative structural design

John Orr, Arno Pronk, Tim Ibell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Editorial special issue: advanced manufacturing and materials for inovative structural design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen