Ten geleide: Toveren met algoritmen

Jan Vorstenbosch, Julia Hermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageEditorial: Performing magic with algorithms
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftFilosofie & Praktijk
Volume39
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit