Editorial overview: nine short stories of metals in biology

M. Merkx, A.J. Pierik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)VI-VII
TijdschriftCurrent Opinion in Chemical Biology
Volume37
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 apr. 2017

Citeer dit