Editorial : Networks on chips

D. Bertozzi, K.G.W. Goossens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
82 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract available
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)395-397
Aantal pagina's3
TijdschriftIET Computers and Digital Techniques
Volume3
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Editorial : Networks on chips'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit