Editorial: Mechanical behavior of hydrogels for soft tissue replacement and regeneration

Silvia Todros (Corresponding author), Miguel Castilho, Daniel M. Espino, Piero G. Pavan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1254076
Aantal pagina's2
TijdschriftFrontiers in Bioengineering and Biotechnology
Volume11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit