Editorial: Load sequence effects on fatigue resistance of offshore wind turbine support structures

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-4
Aantal pagina's4
TijdschriftHeron
Volume65
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit