Editorial Introduction (Special Issue on Mathematics of Resource Sharing in Computer and Communication Systems)

P. Barford, S.C. Borst, M.S. Squillante

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Editorial Introduction (Special Issue on Mathematics of Resource Sharing in Computer and Communication Systems)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen