Editorial introduction (Special issue. Eurandom 1998-2008. A random tour through a decade of research)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)255-255
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit