Editorial: IMRET 10: New Orleans revived - New Technology has settled - New Process Challenges at Horizon

V. Hessel, U. Krtschil

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

NO ABSTRACT
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1085-1086
TijdschriftChemical Engineering & Technology
Volume31
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Editorial: IMRET 10: New Orleans revived - New Technology has settled - New Process Challenges at Horizon'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit