Editorial for virtual issue on polymer bioconjugates in biology and medicine

J.C.M. van Hest, B. Sumerlin, K.S. Anseth, M. Shoichet, S. Hammes-Schiffer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)282
Aantal pagina's1
TijdschriftBioconjugate Chemistry
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 feb. 2017

Citeer dit