Editorial for the Special Issue on “Experiencing the City: The Relation between Urban Design and People’s Well-Being”

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer2485
Aantal pagina's6
TijdschriftInternational Journal of Environmental Research and Public Health
Volume18
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2021

Citeer dit