Editorial for plasma diagnostics using spectroscopic methods

K. Sasaki, R. Engeln, E.V. Barnat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
153 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer040202
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Physics D: Applied Physics
Volume51
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 31 jan 2018

Bibliografische nota

Special issue on Plasma Diagnostics using Spectroscopic Methods

Citeer dit