Editorial comment. Functional assessment of bypass grafts by fractional flow reserve

Nico H.J. Pijls, Kees Joost Botman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-382
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 mrt 2007

Citeer dit