EDISKC : energy efficient distributed in-sensor-network k-center clustering with outliers

M. Hassani, E. Müller, T. Seidl

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Third International Workshop on Knowledge Discovery from Sensor Data, Paris, France, June 28, 2009
Pagina's39-48
Aantal pagina's10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit