Edge pitch of harmonic complex tones

A.G. Kohlrausch, A.J.M. Houtsma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Edge pitch of harmonic complex tones'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie