Edge localisation uncertainty: experiment and model

T.J.W.M. Janssen, F.J.J. Blommaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

19 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)80
Aantal pagina's1
TijdschriftPerception
Volume25
Nummer van het tijdschriftSuppl.
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit

Janssen, T. J. W. M., & Blommaert, F. J. J. (1996). Edge localisation uncertainty: experiment and model. Perception, 25(Suppl.), 80.