Edge influence on the response of shear layers to acoustic forcing

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Vossers, G., Promotor
  • Crighton, D.G., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 jun 1979
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit