Ectoparasieten van Friese vogels en zoogdieren : Deel 1: De teken (Ixodida: Acari)

J.E.M.H. Bronswijk, van, A.F.M. Garben

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  Door de medewerking van de Heer G. Stobbe, direkteur van het Fries Natuurhistorisch Museum te Leeuwarden heeft ons laboratorium de laatste jaren de beschikking gekregen over een groot aantal ectoparasieten verzameld van Friese vogels en zoogdieren. De parasietenfauna van Friesland is vrij slecht bekend. Het is onze bedoeling in een reeks artikeltjes een overzIcht te geven van alle ons bekende vondsten uit de provincie. Dit eerste deel van de reeks zal handelen over de teken. Mochten er nog meer teken gevonden worden, dan stellen wij toezendIng zeer op prijs.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)610-611
  Aantal pagina's2
  TijdschriftVeld en vitrine
  Volume63
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit