Economics of the oxidative coupling of methane as an add-on unit for naphtha cracking

J.H.B.J. Hoebink, H.M. Venderbosch, P.C. Geem, van, P.F. Oosterkamp, van den, G.B. Marin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12-16
Aantal pagina's5
TijdschriftChemical Engineering & Technology
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit