Economic trade off's in de fysieke distributie

M.J. Ploos van Amstel, D.A. Damme, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Economic Trade Off (ETO) is een begrip dat moeilijk in het Nederlands is te vertalen. Veelal wordt gesteld dat een trade-off zich voordoet als een kostenstijging in een bepaald gebied wordt overgecompenseerd door een kostendaling in een ander gebied, resulterend in een totaal bezien verbeterde situatie (Christopher,1985). Het betreft calculaties die ten doel hebben bedrijfsbeslissingen te ondersteunen. Een ETO is in deze zin vanzelfsprekend slechts een hulpmiddel en geen doel op zich.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-29
Aantal pagina's6
TijdschriftScope : Periodiek voor Technische Bedrijfskunde
Volume1
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit