Economic evaluation of offshore wind power in the liberalized Dutch power market

J. Chang, B.C. Ummels, W.G.J.H.M. Sark, van, H.P.G.M. Rooijen, den, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Economic evaluation of offshore wind power in the liberalized Dutch power market'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering