Economic due-date setting in job-shops based on routing and workload dependent flow time distribution functions

H.P.G. Ooijen, van, J.W.M. Bertrand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Economic due-date setting in job-shops based on routing and workload dependent flow time distribution functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Mathematics

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science