Ecologische wijken in Nederland I

J.J.A. Czabanowski

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In dit eerste artikel in een serie van twee wordt een overzicht gegeven van de eerste initiatieven tot duurzame bio- en eco-Iogische woningbouw in Nederland. De vroegste bouwprojecten hebben de weg vrijgemaakt voor de grotere projecten die uitgevoerd zijn sinds het verschijnen van het Nationaal Milieubeleidsplan in 1989.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)28-31
Aantal pagina's4
TijdschriftGezond Bouwen en Wonen
Volume9
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit