Ecological niche modelling of bank voles in Western Europe

S. Amirpour Haredasht, J.M. Barrios, J. Farifteh, P. Maes, J. Clement, W.W. Verstraeten, K. Tersago, M. Van Ranst, P. Coppin, D. Berckmans, J. Aerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ecological niche modelling of bank voles in Western Europe'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen