Eclipse: Heterogeneous Multiprocessor Architecture for Flexible Media Processing

M.J. Rutten, J.T.J. Eijndhoven, van, E.J.D. Pol, Egbert Jaspers, P. Wolf, van der, O.P. Gangwal, A.H. Timmer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eclipse: Heterogeneous Multiprocessor Architecture for Flexible Media Processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen