Eclipse : a heterogeneous multiprocessor architecture for flexible media processing

M.J. Rutten, J.T.J. Eijndhoven, van, E.J.D. Pol, Egbert Jaspers, P. Wolf, van der, O.P. Gangwal, A.H. Timmer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

67 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Eclipse is a scalable architecture template for designing data-dependent stream-processing subsystems of media-processing SoCs. It combines application configuration flexibility with the efficiency of function-specific coprocessors that concurrently execute the tasks of one or more applications.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)39-50
Aantal pagina's12
TijdschriftIEEE Design and Test of Computers
Volume19
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Eclipse : a heterogeneous multiprocessor architecture for flexible media processing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit