Echocardiography in cardiac resynchronization therapy : patient selection and device optimization

A.H.M. Jansen

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

554 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Korsten, H.H.M (Erik), Promotor
  • Hemel, van, N.M., Promotor, Externe Persoon
  • Bracke, F.A.L.E., Co-Promotor, Externe Persoon
  • van Dantzig, Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning19 nov 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1684-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit